Projekt „Klubik Aktywizujący” dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Fundacja Iris Village ma ogromną przyjemność zaprosić dzieci w wieku od 2 do 9 lat i ich rodziny do bezpłatnego udziału w Projekcie "Klubik Aktywizujący" dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Warunkiem przystąpienia jest posiadanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przez członka rodziny lub wskazania do terapii integracji sensorycznej.

Podczas zajęć w ramach klubiku aktywizującego realizowane będą poszczególne zadania w indywidualnej pracy z dziećmi:

  • rozwijanie umiejętności społecznych poprzez kształtowanie komunikacji i prawidłowych interakcji z dziećmi i osobami dorosłymi;
  • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe i muzyczne, usprawnianie motoryki dużej i małej, inicjonowanie zabaw konstrukcyjnych oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i gotowości do nauki czytania i pisania;
  • rozwijanie umiejętności emocjonalne poprzez rozpoznawanie i nazywanie emocji, kształtowanie panowania nad emocjami w nieprzyjemnych sytuacjach, wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
  • rozwijanie umiejętności poznawczych poprzez wyrażanie swojego świata za pomocą komunikatów pozawerbalnych i języka mówionego, wspomaganie rozwoju mowy czynnej i biernej, umiejętności intelektualnych i pamięci, kształtowanie wyobraźni muzycznej, ruchowej i plastycznej.

Podczas zajęć objaśnimy także sposoby na angażowanie się rodzica wraz z dzieckiem w zajęcia, które wspomagają nawiązywanie relacji dorosły- dziecko. Przekażemy wskazówki rodzicom jak uatrakcyjnić oraz pozytywnie zachęcić dzieci do udziału w grach z elementami: terapii ręki, ćwiczeń stymulujących umiejętności społeczno-emocjonalne, ćwiczeń logopedycznych, ćwiczeń z elementami integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych, logorytmiki czy sensoplastyki.

Liczba miejsc ograniczona.

Zdjęcia z wydarzenia

Skip to content