O Nas

Wspieramy rozwój dzieci i młodzieży

Fundacja angażuje się w działalność edukacyjną, organizując warsztaty, szkolenia i zajęcia edukacyjne indywidualne oraz grupowe. Jej celem jest promowanie nauki, kultury oraz rozwoju osobistego.

Fundacja IrisVillage jest organizacją non-profit z siedzibą w urokliwym mieście Toruń. Od momentu swojego założenia poświęca się ona realizacji celów społecznych, kulturalnych
i edukacyjnych. Celem Fundacji jest integracja oraz włączanie osób ze spektrum autyzmu oraz
z innymi trudnościami rozwojowymi do pełnego udziału w życiu społecznym oraz wspieranie tych osób we wszystkich sferach i na każdym etapie życia.

Indywidualne i grupowe zajęcia aktywizująco-terapeutyczne

Lekcje języka angielskiego z Native Speakerem

Grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci z trudnościami rozwojowymi

Weekendowe warsztaty zajęciowe dla rodziców i dzieci

Dwujęzyczne Przedszkole Integracyjne dla dzieci od 2.5 do 6lat

Założycielki IrisVillage

Chcesz wesprzeć nasze cele?

Zapraszamy do kontaktu

Skip to content